Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně?“ Kdo byl Štěpán a které zvyky se na jeho svátek podle tradic dodržují? Chodí u vás koledníci? Poraďte v čtenářům v článku na blogu, čím je odměnit.

Svatý Štěpán byl podle legend řecky hovořícím židem, který se obrátil na křesťanskou víru. Za své názory a kázání jej nakonec okolo roku 35 u Jeruzaléma ukamenovali.

Snad každé dítě zná svatoštěpánskou koledu:

Koleda, koleda Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu,
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.

Co mám smutný dělati?
Musím jinou žebrati.
Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte!
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

Pějí u vás v regionu koledníci na svatého Štěpána i jiné koledy? Koledují jen během svátku, anebo až do Tří králů? Které tradice či zvyky jsou ve vašem kraji obvyklé – třeba mytí obličejů? Poptejte se u babiček, možná si to ze svého dětství pamatují.

Vytvořte svatoštěpánský článek na obsahový blog. Můžete také připojit, co na Štěpána dělají členové vašeho týmu. Poptejte se i fanoušků na sociálních sítích.

Svátek svatého Štěpána byl zároveň dnem, kdy čeledníkům a některým děvečkám končila služba. Znovu nastupovali po Novém roce. Mají vaši pomocníci také volno?


Ukázat další obsahové tipy pro advent a Vánoce.

 

Marián Kábele
Autor: Marián KábeleWeb: https://mariankabele.cz/
Stratég obsahu, fotograf a copywriter
Tvořím obsahové audity a průzkumy konkurence, sestavuji strategie, analyzuji efektivitu obsahu. A také o něm bloguji. Kromě toho fotím a píšu.